przejdź do treści

Przedmiot działalności

Przedmiot działalności


Środowiskowy Dom Samopomocy  realizuje następujące zadania:


 zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w komórkach organizacyjnych :
-  typu A i C dla łącznej liczby 95 osób pełnoletnich, przewlekle psychicznie chorych, osób wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych oraz osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, które aktualnie nie przejawiają objawów o charakterze agresywnym lub autoagresywnym i nie są czynnie uzależnione od środków psychoaktywnych  oraz

- typu B przeznaczonym dla 25 osób pełnoletnich niepełnosprawnych intelektualnie  w  stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym mających poważne trudności w życiu codziennym, ale umiejących samodzielnie zaspokajać podstawowe potrzeby fizjologiczne oraz ,gdy możliwe jest nawiązanie z nimi podstawowego kontaktu werbalnego lub niewerbalnego, a także dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne,oraz osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzeżonymi.
 

zadanie własne Gminy prowadząc:

-mieszkanie chronione wspierane dla 6 mężczyzn po  kryzysach psychicznych oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych oraz

-mieszkanie chronione wspierane " Za Życiem"  dla 5 mężczyzn po  kryzysach psychicznych oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.                             .


 


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem  V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem