przejdź do treści

Przedmiot działalności

Przedmiot działalności


Środowiskowy Dom Samopomocy  realizuje następujące zadania:


 zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w komórkach organizacyjnych :
-  typu A i C dla łącznej liczby 95 osób pełnoletnich,  po przebytym kryzysie psychicznym oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które aktualnie nie przejawiają objawów o charakterze agresywnym lub autoagresywnym i nie są czynnie uzależnione od środków psychoaktywnych  oraz

- typu B przeznaczonym dla 25 osób upośledzonych umysłowo w  stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym mających poważne trudności w życiu codziennym, ale umiejących samodzielnie zaspokajać podstawowe potrzeby fizjologiczne oraz ,gdy możliwe jest nawiązanie z nimi podstawowego kontaktu werbalnego lub niewerbalnego, a także dla osób z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne,
 

zadanie własne Gminy prowadząc mieszkanie chronione dla 6 mężczyzn po  kryzysach psychicznych oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.                             .


 


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem  V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem