Przedmiot działalności

Przedmiot działalności


Środowiskowy Dom Samopomocy  realizuje następujące zadania:


 zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w komórkach organizacyjnych :
-  typu A i C dla łącznej liczby 95 osób pełnoletnich, przewlekle psychicznie chorych, osób wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych oraz osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, które aktualnie nie przejawiają objawów o charakterze agresywnym lub autoagresywnym i nie są czynnie uzależnione od środków psychoaktywnych  oraz

- typu B przeznaczonym dla 25 osób pełnoletnich niepełnosprawnych intelektualnie  w  stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym mających poważne trudności w życiu codziennym, ale umiejących samodzielnie zaspokajać podstawowe potrzeby fizjologiczne oraz ,gdy możliwe jest nawiązanie z nimi podstawowego kontaktu werbalnego lub niewerbalnego, a także dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne,oraz osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzeżonymi.
 

zadanie własne Gminy prowadząc:

-mieszkanie chronione wspierane dla 6 mężczyzn po  kryzysach psychicznych oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych oraz

-mieszkanie chronione wspierane " Za Życiem"  dla 5 mężczyzn po  kryzysach psychicznych oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.              

-mieszkanie chronione wspierane dla 6 pełnoletnich kobiet po  kryzysach psychicznych oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.            .


 


udostępnił: sds, wytworzono: 2017/01/31, odpowiedzialny/a: kpokorska, wprowadził/a: Karolina Pokorska, dnia: 2021/03/09 10:43:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Karolina Pokorska 2021/03/09 10:43:12 modyfikacja wartości
Karolina Pokorska 2019/08/07 11:47:34 modyfikacja wartości
Karolina Pokorska 2019/08/07 11:45:37 modyfikacja wartości
Karolina Pokorska 2019/08/05 12:49:37 modyfikacja wartości
Karolina Pokorska 2019/08/05 12:27:39 modyfikacja wartości
Karolina Pokorska 2017/01/31 12:44:23 modyfikacja wartości
Karolina Pokorska 2017/01/31 12:40:50 modyfikacja wartości
Karolina Pokorska 2017/01/31 12:17:38 modyfikacja wartości
Marta Stachura 2013/05/09 11:05:07 modyfikacja wartości
Marta Stachura 2013/05/09 10:49:01 modyfikacja wartości
Marta Stachura 2013/05/09 10:46:56 nowa pozycja