przejdź do głównego menu przejdź do treści
odnośnik zewnetrzny do strony zawierającej informacje na temat podmiotów zobowiązanych do prowadzenia swoich stron BIP

Przedmiot działalności

Przedmiot działalności

Środowiskowy Dom Samopomocy  realizuje następujące zadania:


 zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w komórkach organizacyjnych :
-  typu A i C dla łącznej liczby 95 osób pełnoletnich, przewlekle psychicznie chorych, osób wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych oraz osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, które aktualnie nie przejawiają objawów o charakterze agresywnym lub autoagresywnym i nie są czynnie uzależnione od środków psychoaktywnych  oraz

- typu B przeznaczonym dla 25 osób pełnoletnich niepełnosprawnych intelektualnie  w  stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym mających poważne trudności w życiu codziennym, ale umiejących samodzielnie zaspokajać podstawowe potrzeby fizjologiczne oraz ,gdy możliwe jest nawiązanie z nimi podstawowego kontaktu werbalnego lub niewerbalnego, a także dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne,oraz osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzeżonymi.
 

zadanie własne Gminy prowadząc:

-mieszkanie wspomagane dla 6 pełnoletnich mężczyzn po  kryzysach psychicznych oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych oraz

-mieszkanie wspomagane " Za Życiem"  dla 5 pełnoletnich mężczyzn po  kryzysach psychicznych oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.              

-mieszkanie wspomagane dla 6 pełnoletnich kobiet po  kryzysach psychicznych oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.            .


 

udostępnił:
sds
wytworzono:
2017/01/31
odpowiedzialny/a:
kpokorska
wprowadził/a:
Karolina Pokorska
dnia:
2024/06/14 12:24:44
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Karolina Pokorska 2024/06/14 12:24:44 wpis
Karolina Pokorska 2024/03/28 14:03:17 wpis
Karolina Pokorska 2021/03/09 10:43:12 wpis
Karolina Pokorska 2019/08/07 11:47:34 wpis
Karolina Pokorska 2019/08/07 11:45:37 wpis
Karolina Pokorska 2019/08/05 12:49:37 wpis
Karolina Pokorska 2019/08/05 12:27:39 wpis
Karolina Pokorska 2017/01/31 12:44:23 wpis
Karolina Pokorska 2017/01/31 12:40:50 wpis
Karolina Pokorska 2017/01/31 12:17:38 wpis
Marta Stachura 2013/05/09 11:05:07 wpis
Marta Stachura 2013/05/09 10:49:01 wpis
Marta Stachura 2013/05/09 10:46:56 wpis