Ogłoszenia

Ogłoszenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie na stanowisko terapeuty/terapeuty zajęciowego


Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie przy ul. Tartacznej 14 w Szczecinie ogłasza nabór na stanowisko terapeuta/ terapeuta zajęciowy.

Początek zatrudnienia: 02-01-2018 r.

Charakter umowy: umowa o pracę na pełny etat

Opis stanowiska : terapeuta / terapeuta zajęciowy

Wymagania :

1.      obywatelstwo polskie;

2.      wykształcenie wyższe;

3.      osoby posiadające następujące kwalifikacje zawodowe:  psycholog, socjoterapeuta, inne specjalistyczne, które będą odpowiadały rodzajowi
i zakresowi usług świadczonych w domu

4.      posiadanie co najmniej półrocznego doświadczenia zawodowego polegającego na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

5.  mile widziane zdolności manualne i zmysł artystyczny

Wymagania dodatkowe:

1.    Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta
z pełni praw publicznych

2.    Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

3.    Nieposzlakowana opinia.

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby rekrutacji danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (ost.zm. Dz.U.  z 2016 r., poz. 922)


Oferty należy składać lub przesyłać na adres:


Środowiskowy Dom Samopomocy  w Szczecinie

70 – 893 Szczecin ul. Tartaczna 14

sekretariat@sds.szczecin.pl

Termin składania ofert do 18 grudnia 2017 r.


Informacja merytoryczna - Pani Barbara Kusiak – Główna Księgowa,

tel. 91 4 622 230 w.21 e-mail: b.kusiak@sds.szczecin.pl2017/12/06
I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczecinie, wytworzono: 2017/12/06, odpowiedzialny/a: Pani Barbara Kusiak Główna Księgowa, wprowadził/a: Karolina Pokorska, dnia: 2018/02/08 09:51:28
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Karolina Pokorska  2018/02/08 09:51:28  modyfikacja wartości 
Karolina Pokorska  2017/12/19 15:09:52  modyfikacja wartości 
Karolina Pokorska  2017/12/06 13:50:44  nowa pozycja