Ogłoszenia

Ogłoszenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie przy ul. J.U. Niemcewicza 9/U5 w Szczecinie ogłasza nabór na stanowisko terapeuta/terapeuta zajęciowy


Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie przy ul. Niemcewicza 9/U5 w Szczecinie ogłasza nabór na stanowisko: terapeuta / terapeuta zajęciowy.

Początek zatrudnienia: 01-02-2022 r.

Charakter umowy: umowa o pracę na zastępstwo na pełny etat

Opis stanowiska : terapeuta / terapeuta zajęciowy

Wymagania :

  1. obywatelstwo polskie;
  2. wykształcenie: wyższe / szkoła policealna i tytuł zawodowy lub dyplom w zawodzie
  3. osoby posiadające następujące kwalifikacje zawodowe: terapeuta / terapeuta zajęciowy,   inne specjalistyczne,  które będą odpowiadały rodzajowi i zakresowi usług świadczonych w Środowiskowym Domu Samopomocy;
  4. osoby wyróżniające się zaangażowaniem i równowagą emocjonalną, empatią, otwartością;
  5. trzymiesięczne doświadczenie zawodowe w  pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, mile widziana znajomość zagadnień w zakresie informatyki, biblioterapii oraz nauki higieny

Wymagania dodatkowe:

  1. Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
  2. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo    ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
  3. Nieposzlakowana opinia.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby rekrutacji danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Oferty należy składać lub przesyłać na adres:

Środowiskowy Dom Samopomocy  w Szczecinie

71 – 553 Szczecin ul. Niemcewicza 9/U5

sekretariat@sds.szczecin.pl

Termin składania ofert do dnia 26 stycznia 2023 r.

Informacja merytoryczna - Pani Ewa Bąkowska

tel. 91 829-77-60 e-mail: e.bakowska@sds.szczecin.pl2023/01/13

Lista załączników:

I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczecinie, wytworzono: 2023/01/13, odpowiedzialny/a: Pani Barbara Kusiak – Główna Księgowa, wprowadził/a: Karolina Pokorska, dnia: 2023/01/13 11:16:22
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Karolina Pokorska  2023/01/13 11:16:22  modyfikacja wartości 
Karolina Pokorska  2023/01/13 11:09:27  modyfikacja wartości 
Karolina Pokorska  2023/01/13 10:47:23  nowa pozycja