Ogłoszenia

Ogłoszenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie przy ul. Tartacznej 14 w Szczecinie ogłasza nabór na stanowisko instruktor ds. kulturalno-oświatowych


 

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie przy ul. Tartacznej 14
w Szczecinie ogłasza nabór na stanowisko instruktor ds. kulturalno-oświatowych

Początek zatrudnienia:  04 czerwca 2020 r.

Charakter umowy: umowa o pracę na zastępstwo na pełny etat

Opis stanowiska : instruktor ds. kulturalno-oświatowych

Wymagania :

1. obywatelstwo polskie;

2. wykształcenie minimum średnie;

3. osoby posiadające następujące kwalifikacje zawodowe:  instruktor terapii
                 zajęciowej, inne specjalistyczne, które będą odpowiadały rodzajowi i zakresowi
                 usług świadczonych w Środowiskowym Domu Samopomocy;

4. posiadanie co najmniej trzymiesięcznego doświadczenia zawodowego w pracy
                 z osobami z zaburzeniami psychicznymi;

    5. mile widziane znajomość obsługi komputera, znajomość obsługi urządzeń
                biurowych (np. laminator, bindownica), kreatywność, zaangażowanie.     

Wymagania dodatkowe:

1. Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

2. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

3. Nieposzlakowana opinia.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Oferty należy składać lub przesyłać na adres:

Środowiskowy Dom Samopomocy  w Szczecinie

70 – 893 Szczecin ul. Tartaczna 14

sekretariat@sds.szczecin.pl

Termin składania ofert do 02 czerwca 2020 r.

Informacja merytoryczna - Pani Barbara Kusiak – Główna Księgowa,

tel. 91 4 622 230 w.21 e-mail: b.kusiak@sds.szczecin.pl

 2020/05/26

Lista załączników:

I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Środowiskowy Dom Samopomocy W Szczecin, wytworzono: 2020/05/26, odpowiedzialny/a: Pani Barbara Kusiak – Główna Księgowa, wprowadził/a: Karolina Pokorska, dnia: 2020/05/26 09:51:33
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Karolina Pokorska  2020/05/26 09:51:33  modyfikacja wartości 
Karolina Pokorska  2020/05/26 08:59:58  nowa pozycja