Ogłoszenia

Ogłoszenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie przy ul. Tartacznej 14 w Szczecinie ogłasza nabór na stanowisko psycholog


Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie przy ul. Tartacznej 14
w Szczecinie ogłasza nabór na stanowisko: psycholog.

Początek zatrudnienia: 01-06-2021 r.

Charakter umowy: umowa o pracę na zastępstwo na pełny etat

Opis stanowiska : psycholog

Wymagania :

1. obywatelstwo polskie;

2. wykształcenie: wyższe;

3. osoby posiadające następujące kwalifikacje zawodowe:  psycholog, posiadanie co najmniej trzymiesięcznego doświadczenia zawodowego polegającego na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

Wymagania dodatkowe:

1. Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

2. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo    ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

3. Nieposzlakowana opinia.

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby rekrutacji danych
osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Oferty należy składać lub przesyłać na adres:

Środowiskowy Dom Samopomocy  w Szczecinie

70 – 893 Szczecin ul. Tartaczna 14

sekretariat@sds.szczecin.pl

Termin składania ofert do dnia 24 maja 2021 r.

Informacja merytoryczna - Pani Barbara Kusiak – Główna Księgowa,

tel. 91 4 622 230 w.21 e-mail: b.kusiak@sds.szczecin.pl

 

 

 

 

 

 

 2021/04/30

Lista załączników:

I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczecinie, wytworzono: 2021/04/30, odpowiedzialny/a: Pani Barbara Kusiak-Główna Księgowa, wprowadził/a: Karolina Pokorska, dnia: 2021/04/30 09:52:03
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Karolina Pokorska  2021/04/30 09:52:03  nowa pozycja