przejdź do głównego menu przejdź do treści
odnośnik zewnetrzny do strony zawierającej informacje na temat podmiotów zobowiązanych do prowadzenia swoich stron BIP

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca Ochrony Danych Osobowych

Środowiskowy Dom Samopomocy

w  Szczecinie

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie, adres siedziby: ul. J.U. Nimcewicza 9/U5, 71-553 Szczecin, kontakt e-mail: sekretariat@sds.szczecin.pl lub telefoniczny: +48 91 4554320

w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych, Panem Janem Kępińskim, za pośrednictwem poczty e-mail: sekretariat@sds.szczecin.pl lub telefoniczny: +48 91 4554320

każdorazowo podczas pozyskiwania danych osobowych zostaną Państwo poinformowani o celu, podstawie prawnej i okresie przetwarzania danych osobowych;

gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

·podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

·podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej;

mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także żądania przenoszenia danych, które realizowane będą na zasadach określnych w rozdziale III RODO;

mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, który będzie mógł być zrealizowany na zasadach określonych w art. 21 RODO;

w trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO;

jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji przedstawionego każdorazowo celu i bez ich podania nie jest możliwa realizacje tego celu.

udostępnił:
Środowiskowiskowy Dom Samopomocy w Szczecinie
wytworzono:
2022/07/22
odpowiedzialny/a:
Pan Bartosz Jędrasiak- Podinspektor ds. obsługi administracyjno-płacowej
wprowadził/a:
Karolina Pokorska
dnia:
2022/07/25 11:42:07
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Karolina Pokorska 2022/07/25 11:42:07 informacja dot. danych osobowych
Karolina Pokorska 2022/07/25 11:41:18 informacja dot. danych osobowych
Karolina Pokorska 2022/07/25 11:40:52 informacja dot. danych osobowych
Karolina Pokorska 2018/06/13 14:48:51 informacja dot. danych osobowych