Ogłoszenia

Ogłoszenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie przy ul. Tartacznej 14 w Szczecinie ogłasza nabór na stanowisko terapeuta


Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie przy ul. Tartacznej 14
w Szczecinie ogłasza nabór na stanowisko terapeuta

Początek zatrudnienia: 04 czerwca 2020 r.

Charakter umowy: umowa o pracę na zastępstwo na pełny etat

Opis stanowiska : terapeuta

Wymagania :

1.      Obywatelstwo polskie;

2.      Wykształcenie wyższe;

3.      Osoby posiadające następujące kwalifikacje zawodowe:  terapeuta, inne specjalistyczne, które będą odpowiadały rodzajowi i zakresowi usług świadczonych
w Środowiskowym Domu Samopomocy;

4.      Posiadanie co najmniej trzymiesięcznego doświadczenia zawodowego w pracy
z osobami z zaburzeniami psychicznymi;

5.      Mile widziane zdolności manualne, zmysł artystyczny, kreatywność, zaangażowanie;
      

 

 

Wymagania dodatkowe:

 

1.      Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta
z pełni praw publicznych

2.      Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

3.      Nieposzlakowana opinia.

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Oferty należy składać lub przesyłać na adres:


Środowiskowy Dom Samopomocy  w Szczecinie

70 – 893 Szczecin ul. Tartaczna 14

 

sekretariat@sds.szczecin.pl

 

Termin składania ofert do  02 czerwca 2020 r.

 


Informacja merytoryczna - Pani Barbara Kusiak – Główna Księgowa,

tel. 91 4 622 230 w.21 e-mail: b.kusiak@sds.szczecin.pl

 2020/05/26

Lista załączników:

I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczecinie , wytworzono: 2020/05/26, odpowiedzialny/a: Pani Barbara Kusiak-Główna Księgowa, wprowadził/a: Karolina Pokorska, dnia: 2020/05/26 09:50:58
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Karolina Pokorska  2020/05/26 09:50:58  modyfikacja wartości 
Karolina Pokorska  2020/05/26 09:50:02  modyfikacja wartości 
Karolina Pokorska  2020/05/26 08:57:50  nowa pozycja