Ogłoszenia

Ogłoszenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie przy ul. Tartacznej 14 w Szczecinie ogłasza nabór na stanowisko terapeuta/ terapeuta zajęciowy.


Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie przy ul. Tartacznej 14 w Szczecinie ogłasza nabór na stanowisko terapeuta/ terapeuta zajęciowy.

Początek zatrudnienia: 09-04-2018 r.

Charakter umowy: umowa o pracę na pełny etat

Opis stanowiska : terapeuta / terapeuta zajęciowy / instruktor terapii zajęciowej

Wymagania :

1.      obywatelstwo polskie;

2.      wykształcenie wyższe;

3.      osoby posiadające następujące kwalifikacje zawodowe:  terapeuta, terapeuta zajęciowy, instruktor terapii zajęciowej, inne specjalistyczne, które będą odpowiadały rodzajowi i zakresowi usług świadczonych w domu

4.      posiadanie co najmniej półrocznego doświadczenia zawodowego polegającego na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

5.mile widziane zdolności manualne, zmysł artystyczny oraz predyspozycje
     w zakresie krawiectwa lub dziewiarstwa                         

Wymagania dodatkowe:

1.    Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta
z pełni praw publicznych

2.    Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

3.    Nieposzlakowana opinia.

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby rekrutacji danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.  z 2016 r., poz. 922, ost. zm. Dz.U. z 2018 r., poz. 138)


Oferty należy składać lub przesyłać na adres:


Środowiskowy Dom Samopomocy  w Szczecinie

70 – 893 Szczecin ul. Tartaczna 14

sekretariat@sds.szczecin.pl

Termin składania ofert do 03 kwietnia 2018 r.


Informacja merytoryczna - Pani Barbara Kusiak – Główna Księgowa,

tel. 91 4 622 230 w.21 e-mail: b.kusiak@sds.szczecin.pl2018/03/22
I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczecinie, wytworzono: 2018/03/22, odpowiedzialny/a: Barbara Kusiak-Główna Księgowa, wprowadził/a: Karolina Pokorska, dnia: 2018/03/22 14:42:26
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Karolina Pokorska  2018/03/22 14:42:26  nowa pozycja