Ogłoszenia

Umowa na zastępstwo - terapeuta/terapeuta zajęciowy


Charakter umowy: umowa na zastępstwo na pełny etat

Opis stanowiska : terapeuta / terapeuta zajęciowy

Wymagania :

1.      obywatelstwo polskie;

2.      wykształcenie wyższe;

3.      osoby posiadające następujące kwalifikacje zawodowe:  psycholog, pedagog,
pracownik socjalny, instruktor terapii zajęciowej, asystent osoby niepełnosprawnej,  
inne specjalistyczne,  które będą odpowiadały rodzajowi i zakresowi usług
świadczonych w Środowiskowym Domu Samopomocy;

        4. posiadanie co najmniej półrocznego doświadczenia zawodowego polegającego
        na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

        5.   mile widziane zdolności manualne i zmysł artystyczny

 

Wymagania dodatkowe:

1.      Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw
publicznych

2.      Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

3.      Nieposzlakowana opinia.

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby rekrutacji danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (ost.zm. Dz.U.
 z 2016 r., poz. 922)
Oferty należy składać lub przesyłać na adres:

Środowiskowy Dom Samopomocy  w Szczecinie
70 – 893 Szczecin
ul. Tartaczna 14

sekretariat@sds.szczecin.pl

Termin składania ofert do 14 października 2016 r.


Informacja merytoryczna - Pani Barbara Kusiak – Główna Księgowa,

tel. 91 4 622 230 w.21 e-mail: b.kusiak@sds.szczecin.pl2016/09/12
I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Środowiskowy Dm Samopomocy w Szczecinie , wytworzono: 2016/09/12, odpowiedzialny/a: Pani Barbara Kusiak – Główna Księgowa,, wprowadził/a: Karolina Pokorska, dnia: 2016/09/12 14:44:32
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Karolina Pokorska  2016/09/12 14:44:32  modyfikacja wartości 
Karolina Pokorska  2016/09/12 14:41:30  nowa pozycja