Ogłoszenia

Umowa na zastępstwo-asystent osoby niepełnosprawnej


Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie przy ul. Tartacznej 14
w Szczecinie ogłasza nabór na stanowisko asystent osoby niepełnosprawnej.

Początek zatrudnienia: 03-07-2017 r.

Charakter umowy: umowa na zastępstwo na pełny etat

Opis stanowiska : asystent osoby niepełnosprawnej

Wymagania :

1.      obywatelstwo polskie;

2.      wykształcenie: dyplom w zawodzie;

3.      osoby posiadające następujące kwalifikacje zawodowe: asystent osoby niepełnosprawnej,  inne specjalistyczne odpowiadające rodzajowi i zakresowi usług świadczonych w Środowiskowym Domu Samopomocy, głównie w zakresie prowadzenia treningu kulinarnego;

       4. posiadanie co najmniej półrocznego doświadczenia zawodowego polegającego  na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

       5.   umiejętność współdziałania i duża komunikatywność

Wymagania dodatkowe:

1.      Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw
publicznych

2.      Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

3.      Nieposzlakowana opinia.

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby rekrutacji danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (ost.zm. Dz.U.
z 2016 r., poz. 922)


Oferty należy składać lub przesyłać na adres:

Środowiskowy Dom Samopomocy  w Szczecinie70 – 893 Szczecin ul. Tartaczna 14

sekretariat@sds.szczecin.pl

Termin składania ofert do 28 czerwca 2017 r.


Informacja merytoryczna - Pani Barbara Kusiak – Główna Księgowa,

tel. 91 4 622 230 w.21 e-mail: b.kusiak@sds.szczecin.pl2017/06/13
I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczecinie, wytworzono: 2017/06/13, odpowiedzialny/a: Pani Barbara Kusiak-Głowna Księgowa, wprowadził/a: Karolina Pokorska, dnia: 2017/06/19 12:15:16
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Karolina Pokorska  2017/06/19 12:15:16  modyfikacja wartości 
Karolina Pokorska  2017/06/13 14:53:44  nowa pozycja