Ogłoszenia

Ogłoszenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie przy ul. TJ.U. Niemcewicza 9/U5 w Szczecinie ogłasza nabór do pracowni kulinarnej


Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie przy ul. J.U. Niemcewicza 9/U5 w Szczecinie ogłasza nabór do pracowni kulinarnej.

Początek zatrudnienia: 01-03-2023 r.

Charakter umowy: umowa o pracę na pełny etat

Opis stanowiska:

Wymagania :

  1. obywatelstwo polskie;
  2. wykształcenie: średnie, policealne i tytuł zawodowy lub dyplom  w zawodzie lub wyższe;
  3. osoby posiadające następujące kwalifikacje zawodowe: instruktor do spraw kulturalno-oświatowych, terapeuta zajęciowy lub terapeuta, inne specjalistyczne, które będą odpowiadały rodzajowi i zakresowi usług świadczonych w Środowiskowym Domu Samopomocy;
  4. znajomość różnych technik przygotowywania posiłków, komponowania menu, nadzór nad jakością i świeżością kupowanych produktów, przygotowywanie potraw zgodnie z zasadami żywienia, umiejętność organizowania imprez okolicznościowych, wyróżnianie się zmysłem smaku i węchu, zaangażowanie w prowadzenie terapii kulinarnej,
  5. osoby, które cechuje odpowiedzialność, podzielność uwagi, dokładność,  samodzielność, otwartość, pomysłowość, kreatywność i umiejętność przekazywania wiedzy o racjonalnym gospodarowaniu budżetem;
  6. trzymiesięczne doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Wymagania dodatkowe:

  1. Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
  2. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo    ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
  3. Nieposzlakowana opinia.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby rekrutacji danych
osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Oferty należy składać lub przesyłać na adres:

Środowiskowy Dom Samopomocy  w Szczecinie

71-553 Szczecin, ul. J.U. Niemcewicza 9/U5

sekretariat@sds.szczecin.pl

Termin składania ofert do dnia 24 lutego 2023 r.

Informacja merytoryczna - Pani Magdalena Mikołajewicz

tel. 91 462-22-30 e-mail: m.mikolajewicz@sds.szczecin.pl

 

 2023/01/13
I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczecinie, wytworzono: 2023/01/13, odpowiedzialny/a: Pani Barbara Kusiak – Główna Księgowa, wprowadził/a: Karolina Pokorska, dnia: 2023/01/13 10:51:32
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Karolina Pokorska  2023/01/13 10:51:32  nowa pozycja